О УДРУЖЕЊУ

Удружење Прибојаца у Београду је невладина, ванстраначка, хуманитарна и непрофитна организација грађана Београда који су рођени или живели и радили у Прибоју и њихових брачних другова и потомака и пријатеља Прибоја.
Удружење Прибојаца у Београду основано је 24.04.1987. године и окупљање све људе добре воље, без обзира на различитости.
Основано је на неодређено време ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом. Удружење има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима које произилазе из Устава, Закона о удружењима и Статута.

Циљеви и задаци Удружења су:

 • Неговање и ширење културе, традиције и изворних вредности Прибојског краја;
 • Одржавање, развијање и јачање веза чланова Удружења са завичајем;
 • Подстицање и обогаћивање сарадње на свим пољима са општином Прибој;
 • Развијање и неговање хуманости, солидарности, пријатељства и заједништва;
 • Организовање традиционалних манифестација, културних и уметничких догађаја;
 • Организовање међусобног дружења, зближавања и упознавања чланова Удружења;
 • Организовање и пружање хуманитарне и социјалне помоћи;
 • Учешће на разним скуповима и активностима од значаја за Удружење и чланове;
 • Подршка и помоћ у сарадњи привредних субјеката Прибоја и Београда;
 • Подршка младим члановима Удржења;
 • Обављање и других активности у интересу Удружења и општине Прибој;

 

Удружење остварује своје циљеве тако што:

 • Окупља и омасовљава чланство Удружења
 • Организује разне скупове и манифестације;
 • Сарађује са другим удружењима и организацијама;
 • Користи средства јавног информисања;
 • Издаје публикације;