ОРГАНИЗАЦИЈА

Чланом 16. Статута Удржења Прибојаца у Београду, дефинисани су органи Удружења: Скупштина, Извршни одбор и Надзорни одбор.

Скупштина је највиши орган Удружења.
На седници Скупштине од 23.05.2015. године, са мандатом од 4 године, изабрани су представници органа Удружења Прибојаца у Београду:
Скупштина

1. Јеленко Папић, председник
2. Бахро Ходовић, потпредседник

Извршни одбор:

1. Зоран Пешовић, председник
2. Миленко Божовић, потпредседник
3. Зоран Нијемчевић, потпредседник
4. Душко Полић
5. Светозар Аврамовић
6. Милан Спарић
7. Срећко Нијемчевић
8. Радомир Радовић
9. Зоран Јањушевић
10. Славко Зечевић
11. Раде Полић
12. Славенко Безаревић
13. Горан Бојовић
14. Звездан Пешовић
15. Лазар Мосуровић

Надзорни одбор:

1. Драган Лаптошевић
2. Радојко Србљановић
3. Вељко Папић

Сектретар за материјално финасиске послове: Миланко Рековић
Административно технички секретари:

Административни секретар – Благоје Ћирковић
Технички секретар – Петар Рековић

У сладу са Статутом Удружење је установило признања за своје осниваче и најзаслужније чланове:

Почасни председник:

Стеван – Стево Спарић, почасни председник

Изузетно заслужни чланови:

1. Мира Грба
2. Рената Смиљанић
3. Војо Вучићевић
4. Душко Дамјановић
5. Хафиза Ћесић
6. Перо Дробњак
7. Милан Митровић
8. Миле Борковић
9. Сафет Хасанагић
10. Бахро Ходовић
11. Новица Бојовић
12. Момир Маријановић

Почасни чланови:

1. Радиша Томашевић
2. Милија Милановић