ЧЛАНСТВО

У циљу ажурирања података о постојећим члановима Удружења и евидентирања нових чланова, молимо Вас да попуните пунуђени формулар, чиме се истовремно пријављујете и за добијење информација о активностима Удружења путем електронске поште.

    Primer-uplatnice-p