Контакт

Удружење Прибојаца у Београду
Адреса Француска 61-65
11000 Београд, Србија
Телефон +38163 305 549
E-mail udruzenjepribojaca@gmail.com
Рачун 205-99091-23 Комерцијална Банка АД, Београд