ДЕШАВАЊА

Read the latest news and stories.

1984612_orig

ПОКРЕНУТ САЈТ УДРУЖЕЊА ПРИБОЈАЦА У БЕОГРАДУ

Информације о Удружењу и његовим активностима су од  01.06.2015. године јавно доступне путем интернета на сајту удружења.
У циљу ажурирања података о постојећим члановима Удружења и евидентирања нових чланова, молимо Вас да попуните пунуђени формулар на Интернет страници (линк странице за чланство) , чиме се истовремно пријављујете и за добијење информација о активностима Удружења путем електронске поште.
На наведеној страници је дат и пример попуњене уплатнице за плаћање годишње чланарине у износу од 500,00 динара.